Methodiek

De EQuiMio Methodiek volgt de volgende stappen in een begeleidingstraject.

De EQuiMio methodiek is een cyclisch proces, dit betekent voor ons dat de klant de verschillende stappen kan herhalen als de situatie zich daar toe voor doet. Bijvoorbeeld door omgevingsfactoren of innerlijke factoren van de klant. Het kan ook voorkomen dat een klant langere tijd in een bepaalde fase blijft, totdat de omgevingssituatie verandert.  Daarnaast is gebruikt de methodiek een eclectisch- integratief systeem, wat betekent dat we verschillende methodieken gebruiken wanneer deze ondersteunend zijn voor het betreffende proces.  Denk aan gentle teaching, NLP, Mindfullness,  weerbaarheidstraining, competentie-benadering, systemisch werk, oplossingsgericht- werken en ervaringsgericht werken.
Bij de start van een traject bouwen we een fundament van Veiligheid, Voorspelbaarheid en Verbondenheid. Daarna volgt de EQuiMio Methodiek de volgende stappen.

  • Ruimte
  • Bewustzijn
  • Bekrachtiging
  • Zelfstandigheid
  • Toekomstperspectief
  • Verantwoordelijkheid
  • Veerkracht & Daadkracht

Financiering

Wil je gebruik maken van onze begeleiding  dan kun je hiervoor contact opnemen met Zorgonderneming EQuiMio om te onderzoeken of de begeleiding passend is.

De begeleiding kan op verschillende manieren gefinancierd worden vanuit PGB, ZIN, indicatie WLZ, indicatie Jeugdwet, indicatie WMO of je kunt de kosten zelf dragen.

* je kunt de kosten zelf dragen, hiervoor kun je een e-mail sturen naar susanne@equimio.nl

* Voor volwassenen kun je je hulpvraag stellen bij de afdeling WMO

* Voor jeugd kun je je hulpvraag stellen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin 

* Voor WLZ-zorg kun je contact opnemen met hilde@equimio.nl

* Heb je vragen over het leveren van zorg vanuit het PGB kun je contact opnemen met hilde@equimio.nl

* In uitzonderlijke gevallen kun je een beroep doen op de fondsen van Stichting Geef Mensen De Kans

  • Onze AGB-code voor Zorg in Natura (ZIN) via Stichting Zorgboeren Zuid is: 73732508
  • Onze AGB-code voor PGB-zorg is: 41788546

Aanmeld Procedure

Neem contact op met Hilde de Back via hilde@equimio.nl of
bel 06-30982105 of ons algemene nummer 06-16418258

Er volgt een telefonische kennismaking en als het passend is een kennismaking op de zorgboerderij.
Indien er duidelijkheid over de financiering kan de zorg in overleg gestart worden.

Eens per maand is er een inloopuurtje, waar iedereen vrijblijvend langs kan komen om de sfeer te proeven en waar alle vragen beantwoord kunnen worden.