Zorgonderneming EQuiMio

Het paard verlicht mijn levenspad

Zorgonderneming EQuiMio is een kleinschalige, innovatieve organisatie waar kind/jeugd en volwassenen met een licht verstandelijke beperking, opvoedings- en psychiatrische problematiek zich kunnen ontwikkelen. 

We bieden met behulp van de natuur om ons heen, de paarden en de honden een veilige omgeving, waarin een ieder mag groeien, leren en trainen om de beste versie van zichzelf te worden. Dit doen we door onze 7staps EQuiMio Methodiek, gebaseerd op de logische niveaus van ‘Bateson’. 

Wij vinden dat er voor iedereen een plaats moet zijn om zichzelf te ontwikkelen. Te ontwikkelen tot een mens dat leeft vanuit haar eigen kracht, dat weet wat haar talenten zijn en dat weet hoe zij daarmee kan bijdragen een gezondere wereld. 

EQuiMio heeft een multidisciplinair begeleidings/behandel-team. Dat wil zeggen dat de hulpverleners binnen het team verschillende expertise en opleidingsachtergronden hebben. Het team bestaat uit sociaal pedagogische hulpverlening, individuele en groepsbegeleiding, skj-geregistreerde hulpverleners, equitherapeuten (animal assisted coaching) en een orthopedagoog. Hierdoor leveren wij kwaliteitszorg en genereren wij een praktisch en gevarieerd begeleidingsaanbod, waarbij we telkens inspelen op de persoonlijke behoeften van onze deelnemers.

Dagbesteding

Dagbesteding volwassenen

Bij EQuiMio vind je dieren die gewend zijn om mensen te ondersteunen, natuur om in te ontspannen en allerlei activiteiten. Bij EQuiMio sta jij centraal. Jij hebt zelf de regie over je eigen leven. Misschien weet je niet goed hoe dat moet of hoe dat voelt. Met behulp van de EQuiMio Methodiek helpen we je op weg, dankzij de ondersteuning van de natuur, ons team en de paarden.

Wij zoeken voor iedereen passende taken en activiteiten. We bieden onder andere:

 • Dierverzorging
 • Onderhoud van de tuin
 • Producten maken voor de webshop
 • Huishoudelijke taken
 • Administratieve taken
 • Activiteiten organiseren
 • Equitherapie
dsc_0352
dsc_0003-2

Dagbesteding jeugd

Op zaterdag, woensdag en in de vakanties is er bij ons op de boerderij dagbesteding voor jeugd van 4 t/m 18 jaar, zodat het gezin tijdelijk ontlast wordt en de sociaal-emotionele ontwikkeling gestimuleerd wordt.

In de vakanties organiseren wij ook Natuur& Creadagen voor broertjes en zusjes.

De zaterdagopvang beschikt over een locatie in Sint Annaland, Tholen en Berendrecht, Antwerpen.

Activiteiten die we op zaterdag en in de vakantie doen zijn:

 • Bakken
 • Buitenspellen
 • Werken in de moestuin
 • Verzorgen van de dieren
 • Houtbewerking
 • Equitherapie
dsc_0003-2

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding volwassenen

Het vergroten van zelfredzaamheid, het ontwikkelen van zelfvertrouwen, het vergroten van een netwerk en het creëren van zingeving door middel van begeleiding in de natuur samen met onze dieren.

 • Wandelcoaching
 • Hondencoaching
 • Equitherapie
 • Gesprekken
dsc_0174
dsc_0073

Individuele begeleiding jeugd

Soms heeft een kind meer nodig dan dagbesteding en is er extra begeleiding in de groep of buiten de groep noodzakelijk. Thema’s die hierbij horen zijn: sociaal-emotionele ontwikkeling, sociale vaardigheden, zelfreflectie en zelfvertrouwen.

De begeleiding wordt gegeven door onze coaches en de orthopedagoog.

dsc_0073

Kindertraining BLOEI

Buiten, Leren, Ontwikkelen, Ervaren, Interactie

Deze kindertraining heeft tot doel om het kind in een groep vaardigheden te laten oefenen, executieve functies te prikkelen en structuur aan te brengen in de dagelijkse sociale contacten. Met als resultaat dat het kind weerbaarder is in het eigen sociale netwerk.

Daarnaast heeft deze kindertraining tot doel om ouders handvatten aan te reiken om de kwaliteiten van hun kind beter tot hun recht te laten komen.

De kindertraining wordt aangeboden aan kinderen in de leeftijd van 7- 12 jaar in een groep van 4-6 kinderen.

dsc_0980

Jongeren en stress

dsc_0074

Vanuit de EQuiMio Methodiek is er aanbod voor jongeren die niet meer voldoende functioneren in het schoolsysteem, waardoor er symptomen optreden zoals, chronische vermoeidheid, slaapproblemenen, stemmingswisselingen en agressie, depressieve klachten, schoolweigering, niet meer naar buiten gaan.

Voor hen bieden wij een viertal mogelijkheden:
* Een onderbreking in de week, waarbij er via ruimte, rust en ont-moeten er ontladen en opgeladen kan worden.
* Een combinatie van school en dagondersteuning ter versterking van de schoolse vaardigheden en het vertrouwen in eigen kunnen, Door middel van bewustzijn en bekrachtiging zorgen voor een duurzaam en omkaderend klimaat.
* Dagondersteuning met als doel terugkeer naar het schoolse leven, door een rustpunt te creëren en een nieuwe start te maken. Waarin we via www.borispraktijkloket.nl de mogelijkheid hebben om via de SBB met de betreffende scholen samen te werken.
* Dagondersteuning zonder schools perspectief

Uitgangspunten:
* Veiligheid, Verbondenheid, Voorspelbaarheid.

Certificaten

Contact

Nederland
Annavosdijk 6
4697 PB Sint-Annaland
info@equimio.nl
M. 06 – 16 41 82 58

Openingstijden
maandag t/m zaterdag 9:00uur – 16:00uur

België
Monnikenhofstraat
2040 Berendrecht
info@equimio.be
M. 0478/09.48.79

Openingstijden
maandag t/m vrijdag 10:00 – 16:00