Visie

EQuiMio heeft een duidelijke visie, die is op te delen in drie onderdelen: mens, natuur en wereld. Hieronder worden ze besproken.

Visie op de mens
Een mens is altijd in beweging, ook wanneer het lijkt alsof deze stilstaat. Ons lichaam beweegt zich namelijk automatisch. Door veel mensen wordt deze beweging als belastend ervaren. Door met een andere blik te kijken naar de beweging in- en buiten jezelf, oefenen wij om deze beweging met vertrouwen te ervaren in het hier en nu. Vanuit deze ervaring kan een mens beginnen zich in positiviteit te ontwikkelen.

Visie op de natuur
De natuur is altijd om ons heen en beweegt zich door de elementen (water, vuur, lucht en aarde) en de seizoenen. Door in, om en samen met de natuur te zijn, kunnen mensen ervaren hoe eenvoudig het kan zijn om te bewegen en te ontwikkelen. Door respectvol met de natuur om te gaan kun je oefenen om respectvol met jezelf om te gaan: jezelf te waarderen en te genieten van de beweging die je doormaakt. Door het welzijn van de natuur bovenaan te zetten, zet je daarmee ook het welzijn van jezelf bovenaan.

Visie op de wereld
De wereld is één geheel van samenlevingen. Zonder deze samenlevingen zouden wij onze wereld geen aarde noemen. EQuiMio wil graag een aandeel hebben in de gemeenschap aarde door bewust de eigen samenleving vorm te geven. Dit doen wij doordat iedereen een deel van de verantwoordelijkheid draagt en recht heeft op eigen ruimte, maar ook doordat grenzen worden gerespecteerd en gewaardeerd.Van hieruit leveren wij onze beweging aan het gezond maken van het grotere geheel. 

Inspiratie

Vandaag ben ik gelukkig!

Javascript is uitgeschakeld in uw browser, sommige onderdelen werken mogelijk niet naar behoren.